Regulamin aplikacji mobilnej

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej, jak również regulamin aplikacji webowej na rynku polskim i zagranicznym w różnych branżach. Aplikacje mobilne rozwijają się w niesamowitym tempie na polskim i zagranicznym rynku i dotyczą bardzo rozmaitych branż w gospodarce. Służymy pomocą naszym klientom w tym zakresie. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie całości projektu aplikacji mobilnej od strony prawnej, w tym przede wszystkim w postaci profesjonalnego dokumentu tj. regulamin aplikacji mobilnej. W zakresie podstaw prawnych należy stwierdzić, iż większość aplikacji mobilnych to de facto świadczenie usług drogą elektroniczną, czego konsekwencją jest, iż powołujemy się przede wszystkim na ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również na ustawę prawo telekomunikacyjne, ustawy konsumenckie ( ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów ) oraz przepisy europejskiego rozporządzenia RODO. Jeżeli przygotowujemy dokumenty na zagraniczne rynki należy uwzględniać również prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

DLACZEGO REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ JEST WAŻNY ?

Regulamin aplikacji  jest ważny ponieważ:

 • Zgodnie z przepisami każdy Operator aplikacji mobilnej powinien taki dokument prawny posiadać. Jest to nieodzowny element funkcjonowania aplikacji mobilnej.
 • Regulamin z istoty rzeczy stanowi umowę pomiędzy Operatorem aplikacji a Użytkownikami czyli zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami.
 • Regulamin aplikacji  szczegółowo reguluje przedmiot jej funkcjonowania, cel i specyfikę działania, bez względu na branżę.
 • Określa odpowiedzialność Operatora i Użytkowników aplikacji, jak również jej wyłączenia.
 • Reguluje kwestie praw autorskich do aplikacji mobilnej i zakresu korzystania z niej przez Użytkowników np. w zakresie dozwolonego użytku.

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN APLIKACJI   ?

Profesjonalna dokumentacja prawna musi zawierać szereg postanowień prawnych , które zabezpieczą Wasze interesy. Najważniejszy dokument czyli regulamin aplikacji w odniesieniu do płaszczyzny mobilnej czy też webowej musi posiadać m.in:

 1. dane dotyczące właściciela aplikacji;

 2. warunki techniczne funkcjonowania i zasady korzystania z aplikacji;

 3. prawa i obowiązki operatora Aplikacji;

 4. prawa i obowiązki usługobiorców/użytkowników;

 5. sposoby zawierania umowy (najczęściej o świadczenie usług drogą elektroniczną) i sposoby zakładania konta użytkownika (jeżeli jest rejestracja);

 6. odpowiedzialność operatora i jej wyłączenia;

 7. zakres wszelkich funkcjonalności;

 8. kwestie rozliczeń i płatności w przypadku płatnych aplikacji ;

 9. sposoby składania reklamacji;

 10. własność intelektualna;

 

Aplikacje mobilne i webowe są przeznaczone dla różnych odbiorców. W przypadku relacji B2C w regulaminie aplikacji mobilnej czy webowej musimy zawrzeć postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy i szczególne postanowienia dotyczące reklamacji. W przypadku aplikacji B2B te postanowienia są odmienne w tym zakresie. 

Regulamin aplikacji mobilnej jest wstępem do sukcesu Twojej aplikacji, którego nie osiągniesz bez profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza Kancelaria Prawna zabezpieczy Twoje interesy