Regulamin aplikacji mobilnej

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej, jak również webowej na rynku polskim i zagranicznym w różnych branżach. Aplikacje mobilne rozwijają się w niesamowitym tempie na polskim i zagranicznym rynku i dotyczą bardzo rozmaitych branż w gospodarce. Służymy pomocą naszym klientom w tym zakresie. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie całości projektu aplikacji mobilnej od strony prawnej, w tym przede wszystkim w postaci profesjonalnego dokumentu tj. regulamin aplikacji mobilnej. W zakresie podstaw prawnych należy stwierdzić, iż większość aplikacji mobilnych to de facto świadczenie usług drogą elektroniczną, czego konsekwencją jest, iż powołujemy się przede wszystkim na ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również na ustawę prawo telekomunikacyjne, ustawy konsumenckie ( ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów ) oraz przepisy europejskiego rozporządzenia RODO. Jeżeli przygotowujemy dokumenty na zagraniczne rynki należy uwzględniać również prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.


DLACZEGO REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ JEST WAŻNY ?

Regulamin aplikacji mobilnej jest ważny ponieważ:

  • Zgodnie z przepisami każdy Operator aplikacji mobilnej powinien taki dokument prawny posiadać. Jest to nieodzowny element funkcjonowania aplikacji mobilnej.
  • Regulamin z istoty rzeczy stanowi umowę pomiędzy Operatorem aplikacji a Użytkownikami czyli zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami.
  • Regulamin aplikacji mobilnej szczegółowo reguluje przedmiot jej funkcjonowania, cel i specyfikę działania, bez względu na branżę.
  • Określa odpowiedzialność Operatora i Użytkowników aplikacji, jak również jej wyłączenia.
  • Reguluje kwestie praw autorskich do aplikacji mobilnej i zakresu korzystania z niej przez Użytkowników np. w zakresie dozwolonego użytku.

 

Regulamin aplikacji mobilnej jest wstępem do sukcesu Twojej aplikacji, którego nie osiągniesz bez profesjonalnego wsparcia prawnego. Nasza Kancelaria Prawna zabezpieczy Twoje interesy.