Regulamin sklepu internetowego po angielsku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO ANGIELSKU

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin sklepu internetowego po angielsku w bardzo różnej specyfikacji w zależności od wielu zmiennych i sytuacji klienta. Należy mieć na względzie, iż regulamin sklepu po angielsku to nie tylko tłumaczenie polskiego regulaminu, ale dostosowanie dokumentacji do określonych wymogów prawnych w danej sytuacji klienta. Oczywiście dokumentacja prawna musi być również sporządzona w języku angielskim prawniczym.

Generalnie rozróżniamy wdrożenie prawne pod rynek ogólny unijny EU oraz stricte wedle prawa obcego np. regulamin sklepu w UK według prawa brytyjskiego, czy w innym kraju według prawa danego kraju, ale w języku angielskim. W związku z powyższym regulamin sklepu  po angielsku to szersze pojęcie, które obejmuje bardzo różne wdrożenia prawne, wymagające doskonałej znajomości prawa unijnego, jak również prawa obowiązującego w kraju konsumenta. Dlatego regulamin sklepu internetowego po angielsku musi być przygotowany przez profesjonalistów, którzy znają biegle meandry prawne i mają doświadczenie w zakresie przedmiotowym. Dlatego nie warto korzystać z usług firm, które oferują zwykłe tłumaczenia polskich dokumentów prawnych na zagraniczne rynki. Takie tłumaczenia kompletnie nie spełniają swojej roli i są niebezpieczne dla sprzedawców.  Nasza Kancelaria prawna wraz z naszym serwisem prawniczym eprawohub.pl oferuje firmom z Polski, jak również firmom zagranicznym całe spektrum wdrożeń prawnych w zakresie profesjonalnej dokumentacji prawnej w języku angielskim w zależności od rynku wdrożenia.  Co ważne podkreślenia na całe wdrożenie prawne składają się również inne dokumenty oprócz głównego dokumentu –regulaminu sklepu internetowego po angielsku (terms & conditions),  polityka prywatności ( privacy policy), polityka cookies ( cookies policy) i inne dokumenty.

DLACZEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JEST WAŻNY ?

Profesjonalny regulamin sklepu internetowego po angielsku jest ważny ponieważ:

  • Zabezpiecza Twoje interesy w biznesie i chroni przed karami za niezgodne z prawem postanowienia umowne, istniejącymi w różnych systemach prawnych.
  • Regulamin zawiera zbiór norm i zasad regulujących sposób dokonywania transakcji w Twoim sklepie.
  • Profesjonalny regulamin uwiarygadnia Sprzedawcę i wzmocni Twoją sprzedaż, bez względu, gdzie zamierzasz sprzedawać.

Nasza Kancelaria prawna podchodzi indywidualnie do każdego klienta, biorąc pod uwagę jego interesy w zależności od specyfikacji wdrożenia. Twój projekt może dotyczyć rynku unijnego ogólnego, mikro rynku danego kraju EU, rynku UK, bądź rynku USA. Są to bardzo różne wdrożenia prawne, których specyfikacja zależy od wielu zmiennych, które oceniamy na etapie wstępnym. Bez względu na powyższe nasza Kancelaria Prawna oferuje  dla Państwa przygotowanie profesjonalnego wdrożenia prawnego , w tym najważniejszy dokument prawny- regulamin sklepu internetowego po angielsku.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO ANGIELSKU ?

  • W pierwszej kolejności regulamin musi być zgodny z prawem europejskim w przypadku regulaminu na rynek europejski oraz prawa danego kraju np. w przypadku sklepu internetowego w UK – zgodny z prawem brytyjskim.
  • Regulamin sklepu  musi wskazywać dane Sprzedawcy (dane firmy, dane kontaktowe, adresy do zwrotów i reklamacji etc.)
  • Regulamin musi wskazywać proces zamówień i procedurę zawierania umowy sprzedaży, dostawę, płatności etc.
  • Regulamin sklepu  po angielsku musi zawierać również postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, proces reklamacyjny, pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, prawa autorskie.
  • Kwestie ochrony danych osobowych i RODO (GDPR) zawieramy w dedykowanej (Privacy Policy).

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO ANGIELSKU NA ZAGRANICZNE RYNKI

Z istoty rzeczy regulamin sklepu po angielsku sugeruje rozszerzanie sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy na inne rynki, choćby poprzez nową wersję językową. Jednakże niezwykle ważne jest podkreślenie faktu, iż zwykłe tłumaczenie regulaminu na język angielski jest bez sensu. Mając doświadczenie zagraniczne i poruszając się po tych rynkach możemy stwierdzić, iż wdrożenia prawne w języku angielskim są bardzo różne. Inne jest wdrożenie prawne, kiedy zamierzasz sprzedawać z perspektywy polskiego sklepu na ogólny rynek unijny, a inne pod stricte mikro rynek np. UK czy niemiecki, francuski, ale po angielsku. Przygotowanie regulaminu na rynek USA jest zupełnie odrębne i jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych rygorów. Dlatego wymagamy od klientów wstępnych informacji przy procedowaniu wdrożenia prawnego, aby ustalić całe spektrum informacji potrzebne do zlecenia. Dlatego ważne, aby korzystać z usług firm, które nie tylko tłumaczą polskie dokumenty, ale  przygotowują profesjonalny regulamin sklepu internetowego po angielsku i inną dokumentację prawną potrzebną w zakresie danych wdrożeń prawnych. 

Nasza Kancelaria Prawna służy pomocą prawną klientom przy przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji prawnej po angielsku.