Regulamin sklepu internetowego po niemiecku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO NIEMIECKU

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin sklepu internetowego po niemiecku dla klientów w Polsce i za granicą na rynek niemiecki i austriacki. Należy mieć na względzie, iż nasz regulamin sklepu po niemiecku to nie jest tłumaczenie polskiego regulaminu z polskiego sklepu, które oferują różne firmy, ani uproszczone teksty prawne z generatorów, ale przygotowanie profesjonalnej dokumentacji prawnej według prawa obcego. Inne rozwiązania przy tak rygorystycznym rynku pod względem prawnym, jak rynek niemiecki czy austriacki są niebezpieczne i mogą skutkować tzw. Abmahnung (upomnieniem), a w dalszej konsekwencji karami finansowymi nałożonymi na Sprzedawcę internetowego.

Profesjonalny regulamin sklepu internetowego po niemiecku to tzw. AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen ) i musi spełniać określone wymogi prawne określone w prawie niemieckim lub austriackim oraz europejskim. Dodatkowo oprócz regulaminu sklepu po niemiecku (AGB) potrzebna jest polityka prywatności / polityką ochrony danych osobowych (Datenschutzerklärung), która uwzględnia zarówno RODO/GDPR, jak i również przepisy niemieckie/austriackie. Ponadto niezbędna jest również określona polityka zwrotów Widerrufsbelehrung).

Co warte podkreślenia nie można zamiennie stosować dokumentów przeznaczonych do sklepu internetowego w platformach sprzedażowych tj. ebay.de czy amazon.de.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Prawna oferuje kompleksowe wdrożenie prawne, zawierające całość potrzebnej profesjonalnej dokumentacji prawnej wedle prawa niemieckiego lub prawa austriackiego. Dlatego, jeżeli zamierzacie Państwo sprzedawać na rynek niemiecki zwykłe tłumaczenie polskiego regulaminu jest bez sensu, ponieważ nie będzie to zgodne z prawem niemieckim czy austriackim. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego po niemiecku musi być przygotowany przez specjalistów, którzy dostosują go do prawa właściwego i zabezpieczą Twoje interesy. Dlatego zawsze się upewnij czy ktoś oferuje Ci tylko tłumaczenie regulaminu lub proste teksty prawne z generatorów, czy profesjonalne wdrożenie prawne według prawa obcego danego kraju.

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO NIEMIECKU ?

  • W pierwszej kolejności dokumentacja musi być dostosowana do prawa niemieckiego lub austriackiego.
  • Sam regulamin sklepu  po niemiecku musi wyczerpywać wszelkie wymogi prawne, w tym obowiązki informacyjne, adresy kontaktowe, adresy do zwrotów i reklamacji.
  • Regulamin musi wskazywać wszystkie kwestie operacyjne sklepu: sposoby zawierania umowy sprzedaży, usługi świadczone drogą elektroniczną, dostawę, płatności, zwroty, reklamacje etc.
  • Oprócz regulaminu przygotowuje się tzw. Impressum, zawierające informacje o sprzedawcy/usługodawcy.
  • Regulamin musi wskazywać cały proces zawierania umowy sprzedaży oraz usługi świadczone drogą elektroniczną, dostawę, płatności etc.
  • Regulamin musi również odnosić się do kwestii zwrotów, reklamacji, prawnych gwarancji i odpowiedzialności w zakresie B2C i B2B.
  • Ponadto dokonujemy również audytu prawnego strony www pod względem zgodności z wymogami prawnymi. Lepiej, aby audytu prawnego dokonywali prawnicy, a nie marketingowcy. 

 

PROFESJONALNY I KOMPLEKSOWY REGULAMIN NIEMIECKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO A TEKSTY PRAWNE Z GENERATORÓW?

 

Jako profesjonalni i zawodowi prawnicy, mający doświadczenie na rynkach zagranicznych w e-commerce, w tym na rynku DE i AT możemy z całym przekonaniem stwierdzić, iż potrzebują Państwo kompleksowej i zindywidualizowanej dokumentacji prawnej dla swojego e-commerce. Uproszczone i tanie teksty prawne nigdy nie będą alternatywą dla poważnego biznesu i nie zabezpieczą  kompleksowo Państwa e-commerce. Prawo to nie jest marketing, a regulamin sklepu internetowego po niemiecku powinni przygotowywać profesjonaliści, którzy mają nie tylko porządne wykształcenie, ale również rozległe doświadczenie na rynkach zagranicznych. 

 

REGULAMINY SKLEPÓW  PO NIEMIECKU PO ZMIANACH PRZEPISÓW, W TYM DYREKTYWY OMNIBUS ?

Implementacja europejskich dyrektyw u naszego sąsiada odbyła się bardzo szybko i sprawnie, co koresponduje z niemiecką solidnością. W ustawie regulującej sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi i inne aspekty umowy sprzedaży Niemcy realizują wymagania dyrektyw europejskich. W dużym skrócie w ustawie zostały wprowadzone nowe definicje, w tym wady, wydłużono terminy, w tym okres przeniesienia ciężaru dowodu, uregulowano kwestię przedawnienia roszczeń. Zmiany są w płaszczyźnie umieszczania cen promocyjnych występujących na sklepie internetowym i płaszczyzny opinii. Wszystkie zmiany miały na celu zwiększenie uprawnień  konsumenckich. 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  PO NIEMIECKU B2B?

Nasza Kancelaria przygotowuje regulaminy dla branży e-commerce również stricte dla obrotu pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Występuje różna formuła konstruowania przedmiotowych regulaminów (łączona B2C i B2B) lub regulaminy stricte przeznaczone dla konsumentów / stricte dla przedsiębiorców. W regulaminach B2B jest większa swoboda w konstruowaniu różnych postanowień prawnych (np. nie trzeba przyznawać dobrowolnego prawa zwrotu towaru czy uwzględniać rygorystycznych uprawnień reklamacyjnych dla klientów). Jednakże kwestie odpowiedzialności i inne aspekty sprzedażowe muszą mieć zawsze swoje umocowanie w prawie niemieckim, do którego zawsze należy się odwoływać w różnych aspektach tworzenia profesjonalnej dokumentacji prawnej w obrocie B2B.  Nasza Kancelaria służy pomocą w całości wdrożenia prawnego na rynek niemiecki, austriacki w obrocie B2C i B2B ,czy w zakresie platform sprzedażowych ebay, czy amazon.