Regulamin serwisu internetowego

Założenie serwisu internetowego i jego prowadzenie związane jest nie tylko z obowiązkami dotyczącymi właściwego świadczenia usług. Jako właściciel jesteś zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności, na które wskazuje właściwa ustawa.  Regulamin serwisu internetowego powinien  znajdować się na każdej stronie. Nasza Kancelaria wspiera swoich klientów we wszystkich obszarach prowadzonych przez nich biznesów. Dokładamy wszelkich starań, aby ich firmy miały zapewnione najlepsze zaplecze prawne, a wszystkie podejmowane przez nie kroki nie odbiegały w żaden sposób od aktualnych regulacji i ustaw. Tworzymy regulaminy dla serwisów internetowych, indywidualnie podchodząc do każdego klienta. Indywidualizacja w tworzeniu tego typu dokumentów jest bardzo ważna – każdy biznes jest inny, prowadzony jest na innych zasadach, ma swoją specyfikę, grupę docelową, bazę produktów lub usług i proces ich sprzedaży, produkcji i świadczenia. 

Świadczenie usług drogą elektroniczną jest obecnie jednym z największych trendów biznesowych. Żyjemy w czasach cyfryzacji, w których wiele usług zostało przeniesionych z realnej rzeczywistości do wirtualnego świata. To wymagało nie tylko dopasowania, ale i w pewnym stopniu stworzenia regulacji prawnych, które obejmowałyby usługi świadczone drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy muszą się do nich dostosować, w przeciwnym razie nakładane są na nich kary grzywny w wielu przypadkach mocno obciążające ich budżet. 

W naszej Kancelarii wsparcie w zakresie stworzenia regulaminu serwisu znajdą właściciele stron polskich, jak i zagranicznych. Znamy i doskonale rozumiemy specyfikę biznesów prowadzonych poza granicami naszego kraju. Każdy regulamin serwisu internetowego opracowywany jest w oparciu o prawo obowiązujące w konkretnym państwie. Nie pracujemy na gotowych rozwiązaniach, a zgodnie z wypracowanymi przez naszą Kancelarię standardami. Przy tworzeniu regulaminu ważna jest dla nas sprawna współpraca. Cenimy sobie kontakt z klientem, na bieżąco informując go o postępach w pracy, jak i będąc otwartymi na wszelkie sugestie

Co to jest serwis internetowy? 

Bardzo często serwis internetowy błędnie jest utożsamiany ze sklepem internetowym. To może nie tylko wzbudzać wiele wątpliwości, ale w przypadku dokumentacji prawnej doprowadzić do błędów wykraczających poza regulacje prawa polskiego. 

Serwisem internetowym nazywamy grupę powiązanych ze sobą stron internetowych, minimum dwóch. Serwis składa się nie tylko ze wspomnianych stron, ale również plików i dokumentów, które są na nich udostępniane. Serwisy internetowe charakteryzują się możliwością rejestracji i logowania w celu dostępu do udostępnianych funkcji i zapisanych danych. Serwis jest bezpośrednio związany ze świadczeniem usług, co wyraźnie odróżnia go od sklepu internetowego. Za pośrednictwem serwisu są świadczone konkretne usługi w zależności od jego rodzaju. Przykładem są portale, których głównym założeniem jest udostępnianie informacji, aktualności, ale i artykułów inspiracyjnych. Mają więc charakter informacyjno-rozrywkowy. Nieco bardziej zawężoną grupę odbiorców mają vortale, które cechują się konkretną tematyką treści, np. motoryzacja, nowe technologie lub marketing. 

Kolejnym rodzajem serwisu jest firmowy serwis internetowy. Może go założyć każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę. To strona, która stanowi obecnie jeden z ważniejszych elementów budowania pozytywnego wizerunku marki. Taki serwis internetowy zawiera informacje o firmie i jej usługach. Jest jej wirtualną wizytówką, z której potencjalny klient może się dowiedzieć, co dana firma może mu zaoferować. 

Do serwisów internetowych zaliczamy też blogi, których początkowy charakter był pewnego rodzaju wirtualnym pamiętnikiem. Obecnie blogi mają bardzo zróżnicowaną tematykę, Powstają jako osobne serwisy, ale też są częścią innych stron, przede wszystkim firmowych. 

Niezależnie od tego, jaki rodzaj serwisu prowadzisz lub będziesz prowadzić, potrzebujesz regulaminu świadczenia usług i korzystania z serwisu. Co ważne, prawo w tym, jak i w każdym innym zakresie, dynamicznie się zmienia. Oznacza to, że regulamin serwisu musi być regularnie sprawdzany pod względem regulacji prawnych, jak i aktualizowany. Raz stworzony nie jest wersją, która na pewno będzie funkcjonowała przez cały okres istnienia serwisu. Może zarządzasz już jakimś serwisem i masz regulamin obowiązujący od wielu lat? Warto sprawdzić, czy spełnia on aktualne wymagania i przepisy prawa polskiego. 

Czy przepisy prawa wymagają od serwisu internetowego regulaminu? 

To jedno z częściej pojawiających się pytań nie tylko wśród klientów naszej Kancelarii, ale przyszłych właścicieli serwisów w ogóle. Każdy serwis świadczący usługi drogą elektroniczną MUSI posiadać regulamin. Aplikacja mobilna sklepu internetowego również wymaga regulaminu.Jest on podstawowym dokumentem prawnym, który upoważnia osobę zarządzającą stroną do prowadzenia tego typu serwisu. Wszelkie informacje i wymagania z tym związane zostały zawarte w art. 8 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Co ciekawe jednak, dokument ten wskazuje jedynie na minimalne wymagania dotyczące regulaminu, a więc właściciele stron mają stosunkowo dużą swobodę ich tworzenia. Muszą jednak spełniać określone w artykule wymagania. 

Regulamin serwisu internetowego podlega kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. W przypadku posiadania klauzuli niedozwolonej trzeba się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Może skutkować to wytoczeniem powództwa o uznanie danego postanowienia za niedozwolone. Poza tym istnieje ryzyko kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, którą jest 10% przychodów z poprzedniego roku rozliczeniowego. Koszty mogą się okazać ogromne. Warto więc jeszcze przed uruchomieniem serwisu zadbać o regulamin, który będzie zgodny z prawem i jednocześnie będzie zrozumiały i łatwy w interpretacji przez potencjalnych odbiorców.

Regulamin serwisu internetowego -podstawy prawne polskie i zagraniczne

W pierwszej kolejności należy zbadać rynek odbiorców danego serwisu internetowego i od tego uzależniać prawo właściwe w danym konkretnym przypadku. Kierując się interesem Usługodawców należy zawsze uwzględniać rygory prawne w danym kraju. Jeżeli przygotowujemy dokumentację prawną do serwisu stricte pod odbiorców w UK z firmą założoną w UK, należy w takim przypadku stosować prawo brytyjskie. Jeżeli przygotowujemy projekt stricte pod rynek francuski czy niemiecki winniśmy stosować przepisy lokalne i regulacje europejskie. Na polskim rynku  do najważniejszych aktów prawnych należy ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie danych osobowych czy ustawa prawo telekomunikacyjne. Oczywiście jako kraj członkowski w Unii Europejskiej musimy uwzględniać regulacje europejskie, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych przepisy RODO.

Reasumując regulamin serwisu ma swoje podstawy prawne polskie i zagraniczne, w zależności o rynku odbiorców na jaki serwis kieruje swoją sprzedaż. Nasza Kancelaria prawna  służy pomocą w kompleksowych wdrożeniach prawnych na rynek polski i zagraniczny.

Co zawiera dobrze przygotowany regulamin serwisu internetowego?

Zawartość regulaminu będzie się różniła w zależności od rodzaju serwisu. Najbardziej podstawowy będzie dla prostych stron internetowych tzw. wizytówek. Zdecydowanie bardziej rozbudowane powstają dla serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną. Zawsze jednak muszą się w nim znaleźć konkretne elementy. Co musi zawierać regulamin serwisu internetowego

 • Postanowienia ogólne – kim jest administrator strony, a kim jest jego użytkownik
 • Definicje podstawowych pojęć, które pojawiają się w serwisie, a więc m.in. „produkt”, „usługa”, „reklamacja” czy „zamówienie”
 • Rodzaje i zakres usług, a więc przynajmniej podstawowe informacje dotyczące działalności serwisu 
 • Zasady korzystania z serwisu 
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy, a więc m.in. wersja przeglądarki, minimalne wymagania sprzętowe i skrypty potrzebne do uruchomienia strony (pliki Cookie)
 • Informacje o wszelkich funkcjach, z jakich może korzystać użytkownik, m.in. rejestracja na stronie i logowanie 
 • Informacje o prawach autorskich ze wskazaniem, że dotyczą one zarówno treści, jak i zdjęć i grafiki 
 • Zasady związane ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem reklamacji – każdy ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni – bez podania przyczyny
 • Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych 
 • W przypadku możliwości zamieszczenia opinii w serwisie należy podkreślić, że powinny być one zgodne z prawdą i nie mogą naruszać przepisów dotyczących osób trzecich

Ostatecznie regulamin musi być dopasowany do danego serwisu. Inna będzie treść firmowego serwisu internetowego firmy świadczącej usługi księgowe, a inna serwisu informacyjnego publikującego aktualności z kraju i ze świata. Regulamin serwisu określa prawa i obowiązki usługodawcy i użytkownika. Wskazuje wyraźnie na dozwolone i zabronione działania, a także dostarcza danych firmy odpowiedzialnej za serwis. 

Regulamin serwisu według szablonu czy na zamówienie? 

Założyciele serwisów mają wybór. Mogą skorzystać z gotowych szablonów regulaminów, które wystarczy uzupełnić o dane dotyczące firmy, użytkowników i świadczonych usług. Są one często dostępne za darmo, co jest ich dużą zaletą. Problemem jest jednak brak ich dopasowania do specyfiki konkretnego serwisu. Jest duże ryzyko, że pojawią się błędy, które sprawiają, że ostatecznie regulamin nie będzie zgodny z obowiązującym prawem. Do stworzenia regulaminu potrzebna jest wiedza z zakresu prawa biznesowego i świadczenia usług drogą elektroniczną. Co więcej, ta wiedza musi być aktualna. To buduje przewagę regulaminów pisanych na indywidualne zamówienie nad gotowymi szablonami. Masz pewność, że Twój regulamin zawiera wszystkie elementy, jest zgodny z aktualną ustawą, a także jest dopasowany do specyfiki Twojej branży. 

Nasza Kancelaria rozpatruje każdy przypadek indywidualnie. Przeprowadzamy szczegółową analizę świadczonych usług naszego klienta i jego branży. Chcemy jak najlepiej poznać jego serwis, aby móc stworzyć dla niego regulamin, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom jego, jak i użytkowników, pozostając przy tym zgodnym z prawem. 

Regulamin serwisu internetowego na zagraniczne rynki

Serwisy internetowego często targetują ze swoimi usługami poza terytorium RP. Wówczas niezbędne jest wsparcie prawne profesjonalistów, którzy przeprowadzą wdrożenie prawne zagranicznego serwisu internetowego na rynek EU, UK, USA. Proces przygotowania właściwej i profesjonalnej dokumentacji prawnej zaczyna się od badania rynku odbiorców serwisu oraz ustalenia siedziby firmy, która będzie Usługodawcą. Od powyższego zależy prawo właściwe i cała konstrukcja dokumentacji prawnej. Zwykłe tłumaczenie polskiej dokumentacji prawnej na język angielski często nie spełnia w żadnym wypadku swojej roli i nie zabezpiecza interesu Usługodawców. Nasza Kancelaria oferuje pełne wsparcie prawne w zakresie przygotowania dokumentacji prawnej na rynek ogólny EU, prawa danego kraju EU, UK, USA.

Regulamin serwisu i RODO 

Regulamin serwisu internetowego jest jednym z kilku dokumentów prawnych, które muszą znaleźć się w serwisie. Drugim równie ważnym jest Polityka prywatności z wytycznymi RODO. W dokumencie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • dane administratora
 • dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich sprostowania
 • ograniczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika
 • cele i podstawy prawne przetwarzania

Zajmiemy się stworzeniem dla Ciebie nie tylko regulaminu serwisu, ale również Polityki prywatności wedle RODO oraz profesjonalnej Polityki cookies. Zadbamy o to, aby Twój serwis zawierał wszystkie niezbędne dokumenty, na które wskazuje polskie prawo, a w przypadku zagranicznych serwisów prawo danego kraju. Udzielimy wszelkich wskazówek dotyczących zasad związanych z prowadzeniem serwisu internetowego. W razie konieczności wprowadzimy zmiany do już istniejącego regulaminu. Sprawdzimy go pod kątem aktualnych wymogów prawa, czy je spełnia czy wymaga modyfikacji. 

Potrzebujesz regulaminu swojego serwisu internetowego? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszą Kancelarią i poznajmy się bliżej. Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę, która może być początkiem owocnej biznesowej współpracy.