Regulamin sklepu internetowego po angielsku

Regulamin sklepu internetowego w języku angielskim 

Świadczenie usług drogą elektroniczną na zagranicznych rynkach wymaga nie tylko przygotowania strony internetowej w obcym języku, ale również regulaminu. Dla konsumenta musi być on zrozumiały, aby był on w stanie poznać prawa i obowiązki zarówno swoje, jak również przedsiębiorcy. Regulamin musi zatem zostać napisany według przepisów prawa, ale niekoniecznie prawa polskiego. To wymaga znajomości regulacji prawnych, polityki prywatności i odpowiednich przepisów z prawa konsumenckiego obowiązującego na rynkach zagranicznych. Język angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem i to właśnie w nim powstaje najwięcej stron internetowych o zasięgu międzynarodowym. Dla sklepu w języku angielskim powstaje też regulamin również napisany w tym samym języku. Nasza Kancelaria przygotowuje profesjonalny regulamin sklepu internetowego po angielsku wedle różnej specyfikacji i rynku wdrożenia.  Łączymy znajomość obcego języka biznesowego i prawnego ze znajomością prawa sprzedaży drogą elektroniczną na zagranicznych rynkach. Ostateczna wersja regulaminu odpowiada więc w pełni standardom w krajach, w których przedsiębiorca prowadzi sprzedaż internetową. 

Regulamin sklepu internetowego po angielsku -elementy

Niezależnie od tego, czy regulamin powstaje w języku polskim, czy w języku angielskim, musi zawierać konkretne informacje i elementy, które sprawiają, że został on napisany poprawnie. Wynika to bezpośrednio z prawa krajów, w jakich świadczone są usługi drogą elektroniczną. Jeśli są to państwa Unii Europejskiej, to regulamin musi być zgodny z prawem europejskim. Regulamin sklepu internetowego po angielsku na rynek UK czy USA będzie wyglądał już zupełnie inaczej, ponieważ będzie dostosowany do obowiązującego w tym krajach prawa. Prawie zawsze jednak regulamin e-sklepu w języku angielskim zawiera:

  • dane dotyczące sprzedawcy 
  • rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
  • warunki zawierania i rozwiązywania umowy 
  • sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
  • sposób składania zamówienia przez klienta
  • opcje dostawy i płatności

Ostatecznie prawidłowo przygotowany regulamin sklepu po angielsku będzie zawierał elementy, które są wymagane przez prawo rynku europejskiego lub państw, w których są świadczone usługi. Przedsiębiorca musi więc na stronie sklepu umieścić regulamin. Aplikacja mobilna sklepu internetowego również wymaga regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego po angielsku a sprzedaż internetowa na rynki europejskie

Prowadzisz lub planujesz sprzedaż produktów drogą elektroniczną w wielu krajach Unii Europejskiej? Najłatwiejszą i najmniej kosztowną opcją jest stworzenie strony internetowej i regulaminu sklepu po angielsku. W większości takich przypadków polski przedsiębiorca jest uprawniony do wyboru prawa polskiego jako właściwego, ale należy zawrzeć w regulaminie określone klauzule prawne, chroniące konsumenta w  jego kraju zamieszkania w Unii Europejskiej. Trzeba być świadomym pewnych ograniczeń, wynikających z prawa europejskiego, które wynikają z dyrektyw europejskich  m.in Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów dotyczących dostarczania treści i usług cyfrowych czy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. W związku z powyższym regulamin sklepu po angielsku to nie może być zwykłe tłumaczenie regulaminu ze sklepu polskiego, co jest często oferowane na polskim rynku, ale dokumentacja prawna dostosowana do sprzedaży ogólnej na całym rynku Unii Europejskiej.

Warto jednak zaakcentować fakt, iż regulaminy sklepu po angielsku mogą przybierać formę wdrożenia stricte wedle prawa obcego, ale w ramach Unii Europejskiej. Np. Sprzedawca ma zarejestrowaną firmę w Niemczech czy we Francji i zamierza sprzedawać na rynek ogólny w Unii Europejskiej (wówczas regulamin sklepu poddajemy pod prawo niemieckie czy francuskie, uwzględniając ogólne przepisy unijne.).

Polityka prywatności sklepu po angielsku

Regulamin sklepu internetowego po angielsku to nie jest jedyny dokument prawny, potrzebny do kompleksowego wdrożenia prawnego sklepu internetowego. Nieodzownym elementem wdrożenia prawnego są postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych wedle RODO(GDPR), które kompleksowo umieszczamy w Polityce Prywatności (Privacy Policy). Dużym ułatwieniem jest z pewnością fakt, iż w całej Unii Europejskiej obowiązuje jedno rozporządzenie RODO, obowiązujące bezpośrednio Mogą być niewielkie różnice w poszczególnych krajach członkowskich, ale główne założenia dla wszystkich są takie same. Oprócz Polityki Prywatności przygotowujemy profesjonalną Politykę Cookies(Cookies Policy) wedle najnowszych wytycznych europejskich.

Regulamin sklepu w UK i regulamin sklepu w USA – co na to prawo? 

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli sprzedaż jest kierowana na rynki, które nie należą do EU. Dzieje się tak w przypadku sprzedaży drogą elektroniczną w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku przy tworzeniu regulaminu e-commerce w UK trzeba uwzględnić prawo brytyjskie, a teraz dodatkowo sprawy związane z Brexitem. Jeśli zaś sprzedaż jest kierowana do USA, wtedy regulamin napisany po angielsku musi być przygotowany zgodnie z prawem obowiązującym w USA i konkretnych stanach. Wdrożenie prawne sklepu na rynek USA najlepiej przeprowadzać z perspektywy podmiotu zarejestrowanego w danym stanie USA. Wówczas dokumentacja prawna jest przygotowywana wedle prawa obowiązującego w danym stanie USA i prawa federalnego.

Są to okoliczności, które wykluczają możliwość jedynie przetłumaczenia polskiego regulaminu sklepu. Musi on być stworzony od nowa. W przeciwnym razie będzie niezgodny z prawem obowiązującym w kraju konsumenta.

Zdarza się więc, że na stronie internetowej znajduje się kilka regulaminów napisanych w więcej niż jednym języku i kierowanych do konsumentów z konkretnych krajów. Z tego powodu najbezpieczniej jest zlecić napisanie regulaminu profesjonalnej Kancelarii, która jest w stanie zaoferować kompleksową usługę stworzenia regulaminu zgodnego z obowiązującym na wybranych rynkach prawem i w języku angielskim zrozumiałym dla większości społeczeństwa. 

Kiedy regulamin musi być napisany w języku angielskim?

Z założenia regulamin musi być zrozumiały dla konsumenta. To jeden z warunków, który musi spełniać. Aby tak było, trzeba go stworzyć w języku, którym klient się posługuje lub który jest mu dobrze znany. Regulamin po angielsku piszemy więc wtedy, kiedy sprzedaż jest kierowana na zagraniczne rynki, do krajów, w których angielski jest językiem urzędowym, a więc m.in. do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Nowej Zelandii. Ponadto regulamin e-sklepu napisany po angielsku będzie najłatwiejszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, jeśli przedsiębiorca prowadzi firmę o międzynarodowym zasięgu i oferuje wysyłkę do krajów europejskich, np. Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Każdy, kto korzysta ze sklepu, ma mieć możliwość zapoznania się z regulaminem, który jest napisany językiem zrozumiałym i przystępnym dla odbiorcy. 

Stworzenie regulaminu po angielsku nie zawsze wystarczy, aby był on dokumentem poprawnym. W zależności od krajów, w jakich prowadzona jest sprzedaż, jego treść musi odpowiadać regulacjom prawnym, jakie w nich obowiązują.

Zadbaj o poprawność językową i prawną regulaminu swojego e-sklepu. Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu opracowania treści regulaminu i napisania go po angielsku wedle danej specyfikacji i konkretnego rynku.