Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie

Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie

Dla Ukrainy obecne czasy nie są łatwe. Kraj ten musi się mierzyć się z trudnościami wynikającymi z ataku zbrojnego, co ma negatywny wpływ na sytuację gospodarczą tego państwa. Ucierpiała na tym branża usługowa, ale również handel. Wiele przedsiębiorstw zostało zamkniętych, co może być szansą dla zagranicznych przedsiębiorców, szczególnie że branża e-commerce na Ukrainie wciąż się rozwija. Ukraina nie należy wciąż do Unii Europejskiej, a proces jej przystąpienia do UE będzie rozłożony na lata, jednakże zauważalne jest zbliżanie ustawodawstwa w tym kraju do standardów europejskich. Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie kierowany do odbiorców w tym kraju powinien uwzględniać lokalne przepisy dotyczące Kodeksu cywilnego, handlu elektronicznego, prawa konsumenckiego. Co warte podkreślenia standardy dotyczące praw konsumenta na Ukrainie są coraz bardziej zbliżone do standardów obowiązujących w UE, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w  prawie na odstąpienie od umowy czy uprawnieniach reklamacyjnych.

Prowadzenie sklep internetowy i tym samym świadczenie usług drogą elektroniczną na Ukrainie wymaga dostosowania się do panujących w tym kraju zasad i prawa. Konieczne jest ponadto dostosowanie strony internetowej do specyfiki grupy docelowej, szczególnie pod względem językowym, ale warto też zadbać o aspekty kulturowe. Każdy sklep internetowy musi posiadać m.in. regulamin, który opisuje, na jakich zasadach świadczone są usługi drogą elektroniczną, jakie są prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i klienta, a także, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe. Sprzedaż online musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawem i ustawami. W przeciwnym razie na właściciela firmy może zostać nałożona kara, a także może być zobowiązany zamknąć sklep internetowy.

Nasza kancelaria dostosowuje się do zmieniających się realiów biznesowych. Obserwujemy nasz rynek krajowy i zagraniczny. Dostrzegamy też pewne powtarzające się tendencje i na tej podstawie staramy się zapewnić naszym klientom kompleksową opiekę prawną. Zajmujemy się również tworzeniem pakietu dokumentów prawnych wedle prawa ukraińskiego pod kątem tamtejszych odbiorców , w tym ten najważniejszy regulamin sklepu internetowego na Ukrainie.  Dobrze jest nam znany rynek e-commerce w tym kraju, jak też współpracujemy z tłumaczami, którzy nie tylko troszczą się o poprawność językową regulaminu, ale też o jego zgodność z kulturą tego kraju. My prawnicy z kolei gwarantujemy, że regulamin powstaje w oparciu o aktualne i lokalne regulacje prawne.

E-commerce na Ukrainie – wzrost wartości koszyka i zmiany w preferencjach klientów

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie nie jest najlepsza i na pewno widoczne są duże różnice w e-commerce przed wybuchem wojny i po wydarzeniach w 2022 roku. W 2021 roku na Ukrainie z Internetu korzystało 65% populacji, spośród których 44% robiło zakupy online. Najczęściej klienci inwestowali w elektronikę, ubrania, meble i wyposażenie wnętrz. Średni przychód na jednego klienta wynosił wtedy 190 USD rocznie.

Po wybuchu wojny obroty w e-commerce u naszych wschodnich sąsiadów spadły. Wydawało się, że to ten moment, kiedy należy się wycofać z tego rynku. Jak wynika z danych Statista, w pierwszych tygodniach wojny sprzedaż spadła o 90%. Początkowo też obserwowano spadek wartości koszyka i przychodu na jednego mieszkańca. Nie jest to zaskoczeniem. Ludzie uciekali z kraju i walczyli o przetrwanie, nie znając swojej najbliższej przyszłości.

Co jednak ciekawe, potem wartość koszyków zaczęła sukcesywnie rosnąć, pomimo obniżenia się średniej wartości wydatków. Ludzie dostrzegali problem ograniczonej dostępności produktów, więc korzystali z każdej możliwości zaspokojenia swoich codziennych potrzeb poprzez zakupy online.

Z Raportu LastMile Experts dowiadujemy się, na co jest obecnie największy popyt na Ukrainie. Najlepiej sprzedającymi się produktami są leki i żywność, a więc produkty pierwszej potrzeby. Ludzie są zainteresowani kupnem obuwia i odzieży, artykułów higienicznych i produktów dla zwierząt. To, co warto uwzględnić przy planowaniu sprzedaży na rynku ukraińskim, to możliwości finansowe tamtego społeczeństwa. Jest to kraj wyniszczony wojną, więc niska cena na pewno odgrywa tutaj ważną rolę.

Kiedy regulamin sklepu internetowego powinien być po ukraińsku?

Język ukraiński nie należy do języków globalnych i międzynarodowych, jak np. angielski czy niemiecki. Jest językiem urzędowym w jednym kraju – na Ukrainie i to tam mieszkają ludzie, którzy porozumiewają się w tym języku. Przez długi czas regulamin sklepu po ukraińsku był wymagany tylko wtedy, kiedy usługi były kierowane właśnie na tamtejszy rynek. Od wybuchu wojny bardzo dużo się jednak zmieniło. Ukraińcy zasiedlają obecnie praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Bardzo dużo, ze względów geograficznych, ekonomicznych i politycznych, jest ich również w Polsce.

Z tego powodu wielu przedsiębiorców zdecydowało się na stworzenie ukraińskiej wersji swojej strony internetowej, w tym również regulaminu, który zawiera zasady korzystania ze sklepu. W ten sposób są w stanie ze swoją ofertą dotrzeć do większej liczby klientów.

Warto więc zadbać o to, aby regulamin w języku ukraińskim pojawił się na stronie e-sklepu, który jest kierowany do polskich klientów, ale też z uwzględnieniem ludzi z Ukrainy, których obecnie na terenie naszego kraju przebywa ok. 1,2 mln. Obowiązkowy jest on z kolei w momencie, kiedy działania sklepu są kierowane na Ukrainę, a więc jego klientami są obecni mieszkańcy tego kraju. W zależności od sytuacji treść regulaminu będzie więc różna – dostosowana do rynku polskiego lub ukraińskiego. W odniesieniu do sklepu, który kieruje sprzedaż do mieszkańców Ukrainy regulamin powinien być zgodny z prawem ukraińskim.

Dobry regulamin sklepu internetowego na Ukrainie – co zawiera?

Na to, jakie elementy powinien zawierać regulamin e-sklepu, wskazują konkretne ustawy w zależności od wdrożenia prawnego oraz prawa właściwego. Dlatego przy tworzeniu regulaminu sklepu na Ukrainie bardzo przydatna jest pomoc prawnika, który dostosuje jego treść do charakteru prowadzonej działalności i prawa właściwego. W regulaminie muszą się pojawić następujące elementy:

  • dokładne dane firmy, która świadczy usługi drogą elektroniczną
  • charakterystyka produktów lub oferowanych usług, a więc dokładne wyjaśnienie, jakie towary może kupić klient
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wśród których są wymagania dotyczące sprzętu i systemów teleinformatycznych. Klient powinien zostać poinformowany, jakim sprzętem musi dysponować, aby mógł dokonać zakupu 
  • zasady, na jakich możliwe jest złożenie zamówienia, a więc również te dotyczące ewentualnej możliwości założenia konta w sklepie np. czy jest to konieczne, aby można było dokonać zakupu
  • warunki i zasady dokonywania płatności, jak również sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów 
  • warunki odstąpienia od umowy i zwrotu towaru
  • uprawnienia reklamacyjne
  • informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności użytkownika

Ostatecznie elementy, które znajdą się w regulaminie, zależą od konkretnego przypadku, czyli od charakteru prowadzonej działalności, rynków, na które świadczone są usługi oraz ich zakresu. Przepisy prawa odgrywają tutaj kluczową rolę, ponieważ różnią się one w krajach należących do Unii Europejskiej od tych, których trzeba przestrzegać w innych krajach, w tym np. na Ukrainie, choć ustawodawstwo ukraińskie co raz bardziej zbliża się do standardów w UE. Ten proces będzie postępował w trakcie negocjacji akcesyjnych aż do pełnego członkostwa Ukrainy.

Regulamin sklepu internetowego na Ukrainie a tłumaczenie polskiego regulaminu 

W niektórych przypadkach możliwe jest tłumaczenie polskiego regulaminu na język ukraiński. Odbywa się to wtedy, kiedy usługi są świadczone dla konsumentów mieszkających na terenie naszego kraju, jednak o różnym pochodzeniu, w tym też ukraińskim. Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do Ukraińców mieszkających w Polsce, możesz udostępnić na swojej stronie internetowej tłumaczenie polskiego regulaminu. Warto jednak, aby został on przeanalizowany wcześniej przez prawnika, a także osobę zaznajomioną z kulturą naszych wschodnich sąsiadów. Niektóre regulacje mogą być dla nich niezrozumiałe i będą wymagały wyjaśnienia i doprecyzowania. 

Jeśli z kolei Twój sklep online ma charakter międzynarodowy i kierujesz sprzedaż na terenie Ukrainy, to należy stworzyć regulamin sklepu bazujący na prawie zgodnym z regulacjami prawnymi na Ukrainie. Na stronie internetowej sklepu musi się pojawić regulamin, który będzie poprawny językowo i będzie zawierał właściwe regulacje prawne obowiązujące na Ukrainie, a także inne niezbędne dokumenty, które będą napisane w tym języku i będą zrozumiałe pod kątem kulturowym i prawnym. 

Dlaczego warto mieć regulamin sklepu po ukraińsku na stronie sklepu?

Oczywiście nie jest to wymagane, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce obecnie mieszka ponad milion Ukraińców. Można jednak zauważyć pewną tendencję – coraz więcej komunikatów publicznych jest tłumaczonych na język ukraiński. W ten sposób pomagamy uchodźcom zaadaptować się w naszym środowisku. Osobom z Ukrainy łatwiej jest kupować na stronach internetowych, których treści są dla nich zrozumiałe. Nie muszą wysyłać dodatkowych wiadomości w celu uzyskania interesujących ich informacji. To dowód szacunku dla naszych gości. Ponadto w ten sposób poszerzamy zasięgi naszego sklepu, docieramy do większej grupy odbiorców, co przekłada się też na większe zyski i rozpoznawalność. 

Prowadzisz sklep online i chciałbyś poszerzyć swoją działalność na rynek ukraiński? Zależy Ci, aby treść regulaminu była zrozumiała również dla klientów z Ukrainy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie regulamin  sklepu internetowego na Ukrainie poprawny pod względem językowym i prawnym w zależności od specyfikacji biznesu zgodny z regulacjami lokalnymi na Ukrainie.