Regulamin sklepu internetowego we Francji

Regulamin sklepu internetowego we Francji – zgodny z przepisami UE

Stale rozwijający się rynek e-commerce i łatwy dostęp do internetu sprawiają, że handel elektroniczny cieszy się dość dużą popularnością na terenie całej Unii Europejskiej. Nie inaczej jest we Francji – państwo to umożliwia wszystkim przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych, zgodnie z przepisami prawa państwa, na terenie którego został on założony. Obowiązujące jednak na tym terenie prawo, wymaga od właścicieli umieszczenia na stronie prawidłowo skonstruowanej dokumentacji prawnej, w tym ten najważniejszy regulamin sklepu internetowego we Francji.  Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

Regulamin sklepu internetowego we Francji – dlaczego jest istotny?

Umieszczenie regulaminu sklepu internetowego we Francji jest ważne z kilku powodów. Główny to oczywiście wymagania obowiązującego w tym kraju prawa. Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków, między innymi wymóg informowania klientów o warunkach sprzedaży, polityce zwrotów, polityce prywatności oraz innych istotnych aspektach transakcji. To właśnie ten dokument pozwala zawrzeć wszystkie te informacje i wiele innych. Regulamin sklepu po francusku powinien zawierać kluczowe informacje dotyczące praw i obowiązków konsumentów, takie jak prawo do zwrotu towaru, czas dostawy, koszty dostawy i inne kluczowe informacje, które pomagają chronić interesy klientów.

Ważnym powodem, dla którego warto zadbać o posiadanie regulaminu jest uniknięcie sporów między sklepem a klientem. Profesjonalny regulamin sklepu internetowego we Francji dzięki precyzyjnym zapisom pozwala uniknąć nieporozumień dotyczących warunków dokonanych transakcji. Właściciele sklepów internetowych we Francji muszą również pamiętać, że niespełnienie wymagań regulaminu sklepu internetowego może prowadzić do nałożenia sankcji prawnych, w tym kar finansowych. 

Jeśli chcesz, by zasady funkcjonowania sklepu i treści regulaminu były dostosowane do lokalnych przepisów we Francji, skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu regulaminów sklepu po francusku na rynek francuski i wiele innych oraz zapewnią Ci zgodną z prawem sprzedaż produktów. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca działający w Polsce i otwierający sklep we Francji, nie może przetłumaczyć polskiego regulaminu i umieścić go na francuskiej stronie internetowej, gdyż może to powodować niezgodności i sprzeczności. 

Jak kształtuje się sektor e-commerce we Francji?

Francja jest trzecim, pod względem wielkości, rynkiem e-commerce w Europie. Nic dziwnego, że rynek ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. FEVAD – francuska federacja e-commerce szacuje, że w 2021 r. wartość handlu online we Francji wyniosła 129 mld euro. Było to o ponad 15% więcej niż w roku ubiegłym. Co ciekawsze – rynek e-commerce, w porównaniu z wartością całego handlu francuskiego, to ponad 14%. Oznacza to, że w 2021 roku, 41 milionów Francuzów dokonało choć raz zakupów online. Przeprowadzone badania pokazują, że średnie roczne wydatki jednej osoby, przy wykorzystaniu usług drogą elektroniczną we Francji, wynoszą 2208 EUR. 

Stale jednak rośnie liczba liczba użytkowników francuskiego e-commerce – w 2022 roku wyniosła ona 48,4 miliony, a w 2024 r. szacuje się, że wartość ta wyniesie już 50,2 miliony użytkowników.

Większość Francuzów dokonuje zakupów online przy wykorzystaniu telefonów. 46% zakupów zostaje dokonanych przy wykorzystaniu telefonów, a jedynie 42% przy wykorzystaniu laptopów. Według badań penetracja internetu mobilnego we Francji sięga 81%, a w 2026 roku ma dojść do 86%. 

Istotnym wsparciem dla sprzedaży online we Francji są również media społecznościowe. Prawie 53 milionów Francuzów każdego miesiąca korzysta z internetu, z czego 73% jest obecna na Facebooku. Popularny jest także Messenger, z którego korzysta 59,5% obywateli i Whatsapp, z którego korzysta 55,7% Francuzów. Nic dziwnego, że duże firmy opierają swoje strategie marketingowe na zaistnieniu w sieci oraz współpracach z influencerami.

To, co jest kluczowe, to fakt, że Francuzi dokonują świadomych zakupów. Nie tylko w zakresie procesu produkcji wyrobów, ich wykonania, rodzaju czy sposobu wysyłki, ale też przydatności. Częściej wybierają produkty ekologiczne, które pozytywnie wpływają na środowisko.

Francuscy konsumenci, są najbardziej zainteresowani zakupami towarów z kategorii:

 • odzież – 79%

 • obuwie – 75%

 • jedzenie i napoje – 62%

 • elektronika użytkowa – 57%

 • książki, filmy, muzyka i gry – 52%

 • kosmetyki – 44%

 • podróże – 43%

 • torby i akcesoria – 39%

 • AGD – 38%

 • DIY i artykuły ogrodowe – 35%  

Skąd tak duże zainteresowanie zakupami online we Francji? 56% klientów potwierdza, że ta droga zakupów pozwala im nabyć towary w niższej cenie, a 55% dodatkowo docenia możliwość bezpośredniej dostawy. W badaniu aż 37% wskazało, że w sklepach internetowych zauważają większy wybór produktów niż w sklepach stacjonarnych. Co może zadziwić – jedynie 14% konsumentów woli dokonywać zakupów w sieci niż stacjonarnie.

Najpopularniejsze sklepy internetowe we Francji:

 • Amazon – 70%; średnio 36,07 milionów odwiedzających miesięcznie,

 • Cdiscount.com – 32%; średnio 24,58 milionów odwiedzających miesięcznie,

 • Fnac.com – 25%,

 • Boulander.com – 17%,

 • Darty.com – 14%,

 • Zalando.fr – 14%,

 • Showroomprive.com – 11%,

 • Auchan.fr – 10%,

 • Ikea.com – 10%,

 • Apple.com – 8%.

Co powinien zawierać wedle prawa regulamin sklepu internetowego we Francji ?Prawa i obowiązki stron umowy – sprzedawcy i kupującego

Warto pamiętać, że sprzedaż internetowa we Francji podlega zarówno prawu unijnemu, jak i krajowemu, gdyż jest to kraj należący do państw członkowskich UE. W obszarze handlu elektronicznego najważniejsze są przepisy Kodeksu Konsumenckiego (Code de la consommation) i Kodeksu cywilnego (Code civil). We Francji również bada się tzw. klauzule abuzywne, które są niedozwolone. Klauzule umowne podlegają szczególnej uwadze Komisji ds. Klauzul Abuzyjnych (CCA) i DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). CCA wykrywa m.in. : klauzule zawierające błędne lub niekompletne informacje pozostawiające przedsiębiorcy możliwość ich uzupełnienia według własnego uznania; klauzule utrudniające ewentualne odwołanie, np. poprzez nałożenie jurysdykcji w państwie innym niż kraj konsumenta; klauzule zwalniające profesjonalistę z jego obowiązków, na przykład zezwalające mu na uznaniowe zawieszenie, modyfikację, zastąpienie lub odmowę dostępu konsumenta do usługi. 

Regulamin sklepu internetowego po francusku musi zawierać zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy to prawo e-klienta, z którego może on skorzystać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy online, bez uzasadnienia swojej decyzji.

Kolejnym aspektem, na który musi zwrócić uwagę właściciel sklepu internetowego jest termin dostawy. Zapis w regulaminie sklepu musi wskazywać datę lub termin dostawy towaru lub wykonania usługi. W przypadku braku wskazania tej daty lub ram czasowych lub bez wyraźnej zgody między stronami, przedsiębiorca musi dostarczyć towary lub wykonać usługę bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po zawarciu umowy (art. L.216-1 Kodeksu Konsumenckiego).

Regulamin sklepu internetowego we Francji powinien zawierać również zapisy związane z warunkami zawarcia umowy na realizację zamówienia. Co ważne – z zapisami tymi klient musi zostać zaznajomiony przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym. W zapisach tych musi być również punkt informujący, że złożenie zamówienia zobowiązuje go do zapłaty za nie. Przycisk potwierdzający dokonanie zamówienia musi zawierać, pod rygorem nieważności, „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inne podobne sformułowanie, pozbawione jakiejkolwiek dwuznaczności.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez firmę, tj. niezrealizowania zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego, klient może żądać odszkodowania za poniesioną stratę, a w szczególności odszkodowania bez konieczności wykazywania naruszenia.

Ponadto warto zawrzeć klauzulę Force majeure (siły wyższej). 

Regulamin sklepu po francusku (CGV) a Polityka prywatności (Politique de confidentialité)

W praktyce prawnej francuskiej w samym regulaminie sklepu najczęściej jest krótki rozdział, który odsyła do Polityki prywatności (Politique de confidentialité). We Francji ochronę danych osobowych reguluje ustawa( Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), nowelizowana również z uwagi na RODO, we Francji znane jako Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

W polityce prywatności zawsze trzeba okreslić m.in podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, wskazać kategorie danych, które są przetwarzane, odbiorców danych osobowych, prawa osób, których dane są przetwarzane. 

Francuska agencja rządowa CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych we Francji. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować wysokimi grzywnami i karami prawnymi. 

Zamierzasz sprzedawać we Francji zgodnie z prawem? Potrzebujesz profesjonalny regulamin sklepu internetowego we Francji? Nasza Kancelaria prawna pomoże w kompleksowym wdrożeniu Państwa dedykowanych sklepów na rynek francuski.