Regulamin sklepu internetowego w UK

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin sklepu internetowego w UK dla klientów polskich i zagranicznych. Należy mieć na względzie, iż regulamin sklepu w UK to regulamin sklepu po angielsku, ale nie tłumaczenie polskiego regulaminu, tylko dostosowanie do prawa obcego czyli w przedmiotowym wypadku prawa brytyjskiego. To jest doniosłe rozróżnienie, o którym każdy klient powinien wiedzieć.

Zakładając sklep internetowy w UK jako firma brytyjska lub oferując swoje towary czy usługi z rynku europejskiego na rynek brytyjski, należy najpierw zadbać o wszelkie nowe procedury związane z Brexitem. Jak powszechnie wiadomo Wielka Brytania wraz z końcem ubiegłego roku utraciła wszystkie prawa i obowiązki państwa członkowskiego EU i jest państwem trzecim dla UE oraz nie ma już pełnego dostępu do jednolitego rynku i unii celnej. Wprowadzono jednak strefę wolnego handlu i ceł bez kontyngentów, z uwzględnieniem reguły pochodzenia towarów. Bez względu na powyższe występują nowe procedury celne i kontrole w odniesieniu do towarów przywożonych z UK na teren EU lub wywożonych (np. nr EORI czy rejestracja do VAT brytyjskiego).

Zakładając stricte sklep internetowy w UK, jako przedsiębiorca zarejestrowany w UK musisz mieć wszystko dostosowane do prawa brytyjskiego. Regulamin sklepu internetowego w UK musi być przygotowany według prawa brytyjskiego i zawierać wszystkie niezbędne postanowienia prawne, które zabezpieczą sklep internetowy. Jeżeli zamierzacie sprzedawać swoje towary lub usługi z Polski czyli z terytorium unijnego na rynek brytyjski regulamin musi uwzględniać regulacje odnoszące się do nowych relacji UE-UK po Brexicie. Reasumując regulamin sklepu  w UK to nie może być zwykłe tłumaczenie polskiego regulaminu na język angielski, ani nie jest to regulamin dostosowany do sprzedaży ogólnej w EU, tylko sensu stricte wdrożenie prawne według prawa obcego czyli prawa brytyjskiego.

DLACZEGO REGULAMIN SKLEPU  W UK JEST TAK WAŻNY?

  1. Profesjonalne brytyjskie Terms and Conditions jest niezwykle doniosłe, ponieważ określa umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i stanowi kompleksowy zbiór norm i zasad występujących w Twoim sklepie wedle prawa brytyjskiego.
  2. Regulamin chroni przed sankcjami za niedozwolone postanowienia umowne, w tym karami finansowymi.
  3. Profesjonalny regulamin sklepu  w UK oraz inna potrzebna dokumentacja uwiarygadnia Sprzedawcę w oczach odbiorców w UK i dodaje mu prestiżu oraz wiarygodności.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W UK ?

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin sklepu internetowego w UK, który jest zgodny z prawem brytyjskim.

  • Regulamin sklepu internetowego w UK musi zawierać wszelkie informacje dotyczące Sprzedawcy, w tym dane kontaktowe, adresy do zwrotów i reklamacji oraz opisywać całą procedurę zawierania umowy sprzedaży, jak również wszelkie inne świadczone usługi .
  • Regulamin powinien również wskazywać wszelkie kwestie operacyjne sklepu, w tym formy dostawy i płatności, zwrotów, reklamacji.
  • Należy wskazać również najważniejsze aspekty prawa konsumenckiego w UK, w tym prawa odstąpienia od umowy ,tryb reklamacyjny, pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów.
  • Kwestie ochrony danych osobowych muszą być uregulowane w Privacy Policy. Przepisy RODO (GDPR) zostały przez Wielką Brytanię wdrożone w akcie The Data Protection Act 2018 i musimy się do tego odwoływać w dokumentacji prawnej.

Nasza Kancelaria Prawna służy pomocą prawną klientom przy przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji prawnej po angielsku na rynek UK