Regulamin sklepu internetowego po niemiecku

Rynek niemiecki jest bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o prawo handlowe, konsumenckie i związane ze sprzedażą produktów drogą elektroniczną. Chcąc prowadzić sprzedaż w Niemczech, trzeba się dostosować do obowiązujących tam przepisów. Wymaga to również przygotowania najważniejszego dokumentu prawnego tj. regulamin sklepu internetowego po niemiecku, który będzie zgodny z obowiązującym u naszych zachodnich sąsiadów prawem. Niemcy są członkami Unii Europejskiej, więc obowiązuje u nich również prawo unijne, podobnie jak w Polsce. Każde państwo członkowskie ma jednak dodatkowo swoje własne przepisy. Chcąc prowadzić biznes w pełni legalnie, sprzedając produkty na rynku zagranicznym, należy stworzyć regulamin sklepu po niemiecku (AGB), który nie będzie tłumaczeniem regulaminu polskiego, ale będzie dokumentem opracowanym od podstaw z uwzględnieniem przepisów prawa niemieckiego. Sprzedawca ma obowiązek stosować się do prawa obowiązującego w danym kraju, a konsument musi zostać poinformowany o swoich prawach i obowiązkach związanych z zakupami w e-sklepie. 

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca, który nie stosuje się do przepisów, podlega upomnieniu prawnemu (Abmahnung). Może również zostać na niego nałożona kara finansowa. Regulamin w języku niemieckim musi się więc znaleźć na każdej stronie internetowej e-sklepu, której oferta jest kierowana na rynek niemiecki, austriacki czy też szwajcarski, a więc we wszystkich krajach, w których język niemiecki jest językiem urzędowym. Regulamin musi być zrozumiały dla konsumenta, któremu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi obowiązkami i przywilejami. Treść regulaminu jest bezpośrednio związana też ze specyfiką korzystania ze sklepu. To sprawia, że dokument powinien zawsze powstawać w oparciu o konkretną działalność i jej cechy. Nie najlepiej sprawdzają się gotowe szablony, które nie uwzględniają wszystkich aspektów danej działalności gospodarczej. 

Kiedy na stronie powinien się znaleźć regulamin sklepu internetowego po niemiecku?

To, w jakim języku zostanie napisany regulamin e-sklepu, zależy w znaczącym stopniu od tego, do jakich konsumentów jest kierowana oferta. Jeśli klientami są osoby mieszkające w Niemczech czy Austrii, to niniejszy regulamin powinien być w wersji niemieckiej. Ważne jest, aby był on zrozumiały dla odbiorcy. Ma on prawo poznać zasady, na jakich przebiega współpraca ze sprzedawcą. Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie go o jego obowiązkach i przywilejach. Jeśli treść regulaminu będzie w niezrozumiałym dla niego języku, ten warunek nie zostanie spełniony. 

Regulamin po niemiecku znajduje więc swoje zastosowanie w polskich e-sklepach o zasięgu międzynarodowym, a także w niemieckich sklepach internetowych, których właścicielami są polscy przedsiębiorcy. Ponadto ma zastosowanie do platform sprzedażowych amazon.de, e-bay.de, kaufland.de. Co ważne, tłumaczenie polskiego regulaminu na niemiecki, bądź poddawanie całego dokumentu pod prawo polskie w stosunku do odbiorców B2C może w konsekwencji spowodować jego niezgodność z prawem niemieckim. Przestrzegamy przed zwykłymi tłumaczeniami polskich regulaminów na niemiecki rynek, które są w ofercie niektórych firm, a w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z profesjonalnym wdrożeniem prawnym sklepu na ten rygorystyczny rynek.

Z tego powodu zaleca się przygotowanie niemieckiego regulaminu, ale z uwzględnieniem prawa, które obowiązuje w Niemczech. Taki dokument wyraźnie wskazuje na to, jakie obowiązki i przywileje ma sprzedawca i klient, czego każda ze stron może wymagać i oczekiwać. 

Prawo niemieckie, podobnie jak prawo polskie dynamicznie się zmienia. Aby więc regulamin był poprawny pod względem merytorycznym, musi zostać przygotowany przez profesjonalnego prawnika, który bazuje na aktualnej wiedzy prawnej. 

Co powinien zawierać regulamin napisany w języku niemieckim? 

Regulamin sklepu online to po niemiecku Allgemeine Geschäftsbedingungen, a w skrócie AGB. Musi on zawierać wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania e-sklepu. Są to m.in.:

  • szczegółowe dane sprzedawcy 
  • dane kontaktowe do sklepu dla klienta chcącego złożyć zamówienie, dowiedzieć się więcej o ofercie czy też złożyć reklamację 
  • informacje dotyczące dostaw i metod płatności 
  • informacja o prawie odstąpienia od umowy 
  • zakres świadczonych usług 
  • kwestie prawne związane ze składaniem reklamacji i szczegóły procesu reklamacyjnego 
  • polityka prywatności i aspekty prawne dotyczące ochrony danych osobowych 

Bardzo ważnym elementem regulaminu napisanego po niemiecku jest polityka zwrotów, czyli Widerrufsbelehrung. Klient musi zostać przez sprzedawcę poinformowany, jeszcze przed zakupem, że ma prawo do zwrotu towaru na określonych warunkach. Przedsiębiorca musi tak zorganizować cały proces zwrotu, aby uniknąć ewentualnych problemów logistycznych. 

Oprócz regulaminu przygotowuje się tzw. Impressum, zawierające informacje o sprzedawcy/usługodawcy.

Istotnym elementem jest audyt prawny strony www pod względem zgodności z wymogami prawnymi.

Regulamin sklepu internetowego po niemiecku a Abmahnung 

Jeśli sprzedawca naruszy przepisy prawa, może otrzymać Abmahnung, czyli upomnienie prawne. Praktyki handlowe sprzedawcy mogą być kontrolowane przez sądy i urzędy w danym kraju, w tym przypadku również w Niemczech. Upomnienie jest czynnością związaną przez udzielenie sprzedawcy informacji przez odpowiednie władze o podejrzeniu naruszania przepisów prawa. Regulamin jest podstawą zarówno do oskarżenia przedsiębiorcy o niezgodność prowadzonych działań z obowiązującym prawem, jak również do potwierdzenia, że wszystkie procedury przebiegają według przepisów. Abmahnung może otrzymać przedsiębiorca w przypadku m.in:

  • braku regulaminu sklepu internetowego na stronie www lub utrudnionego dostępu do jego treści 
  • błędu pojawiającego się w polityce zwrotów
  • naruszenia praw konsumenta, co wynika bezpośrednio z naruszenia przepisów zawartych w odpowiedniej ustawie 

Teksty prawne z generatorów a profesjonalny i kompleksowy regulamin sklepu internetowego po niemiecku ?

Na rynek niemiecki w ofercie niektórych firm można spotkać uproszczone i ubogie w treści teksty prawne z generatorów lub w formie taniego abonamentu. Takie teksty prawne nie zabezpieczą kompleksowo Państwa sklepu internetowego i nie stanowią alternatywy dla biznesu, który potrzebuje zindywidualizowanych rozwiązań prawnych. Zarówno pod kątem rynku niemieckiego, czy też austriackiego lub szwajcarskiego potrzebują Państwo kompleksowej dokumentacji prawnej wedle prawa obowiązującego w tych krajach. Dokumentacja prawna winna być zawsze zindywidualizowana pod daną branżę, w której Państwo działacie zarówno w stosunku do odbiorców B2C, jak również B2B.

Zmiany w prawie konsumenckim a zmiany w regulaminie sklepu po niemiecku?

Implementacja europejskich dyrektyw u naszego sąsiada odbyła się bardzo szybko i sprawnie, co koresponduje z niemiecką solidnością. W ustawie regulującej sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi i inne aspekty umowy sprzedaży Niemcy realizują wymagania dyrektyw europejskich. W dużym skrócie w ustawie zostały wprowadzone nowe definicje, w tym wady, wydłużono terminy, w tym okres przeniesienia ciężaru dowodu. Ponadto uregulowano kwestię przedawnienia roszczeń. Zmiany są widoczne również  w zakresie umieszczania cen promocyjnych na sklepie internetowym czy weryfikacji opinii kupujących. Wszystkie zmiany miały na celu zwiększenie uprawnień  konsumenckich.

Regulamin sklepu internetowego po niemiecku dla odbiorców B2B?

Nasza Kancelaria przygotowuje regulaminy dla branży e-commerce również stricte dla obrotu przeznaczonego stricte pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Występuje różna formuła konstruowania przedmiotowych regulaminów (łączona B2C i B2B) lub regulaminy stricte przeznaczone dla przedsiębiorców. W regulaminach B2B występuje większa swoboda w konstruowaniu różnych postanowień prawnych (np. nie trzeba przyznawać dobrowolnego prawa zwrotu towaru czy uwzględniać rygorystycznych uprawnień reklamacyjnych dla klientów). Jednakże kwestie odpowiedzialności i inne aspekty sprzedażowe muszą mieć zawsze swoje umocowanie w prawie niemieckim.  Nasza Kancelaria służy pomocą w całości wdrożenia prawnego w obrocie  B2B.

Regulamin sklepu w Austrii, Szwajcarii

Język niemiecki jest też językiem urzędowym obowiązującym w innych krajach europejskich. W przypadku świadczenia usług również na te rynki, dokumenty prawne muszą zostać dostosowane do obowiązujących w nich przepisów. Dotyczy to m.in. regulaminu sklepu w Austrii czy Szwajcarii. Ważne jest więc, aby nie tylko usługi świadczone przez sklep internetowy były zgodne z prawem, ale też wszelkie kwestie formalne były uregulowane według panujących zasad. 

Potrzebujesz regulaminu e-sklepu napisanego po niemiecku? Nie posiadasz wystarczających umiejętności językowych i/lub wiedzy z zakresu prawa w Niemczech czy Austrii? Stworzymy dla Ciebie regulamin, który będzie spełniał wszystkie normy, uwzględniając przy tym specyfikę Twojego e-sklepu, a także ogólny charakter prowadzonej działalności