Własność intelektualna

Do naszych specjalizacji zaliczamy również prawo własności intelektualnej . Doradzamy również w zakresie nieuczciwej konkurencji i reklamy. Prowadzimy spory sądowe związane z naruszeniami praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnic przedsiębiorstwa oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Współpracujemy stale z rzecznikami patentowymi w zakresie postępowań w przedmiocie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce, w trybie unijnym i międzynarodowym,

Sporządzamy umowy licencyjne, transferu technologii czy umowy stricte dedykowane w branży IT. Obsługujemy agencje reklamowe i kreatywne.