Prawo własności intelektualnej

Do naszych specjalizacji zaliczamy również prawo własności intelektualnej. Doradzamy również w zakresie nieuczciwej konkurencji i reklamy. Prowadzimy spory sądowe związane z naruszeniami praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnic przedsiębiorstwa oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Współpracujemy stale z rzecznikami patentowymi w zakresie postępowań w przedmiocie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce, w trybie unijnym i międzynarodowym,

Sporządzamy umowy licencyjne, transferu technologii czy umowy stricte dedykowane w branży IT. Obsługujemy agencje reklamowe i kreatywne.

W naszej kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie własności intelektualnej, zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla klientów z różnych sektorów przemysłu, w tym szczególnie dla firm działających w branży e-commerce oraz technologii informacyjnych. Nasze usługi obejmują szerokie spektrum działań, od doradztwa prawnego, przez prowadzenie postępowań sądowych, aż po stałą współpracę z rzecznikami patentowymi.

Zakres naszej działalności obejmuje pomoc w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej, takich jak patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. Prowadzimy także sprawy dotyczące naruszeń praw autorskich i tajemnic przedsiębiorstwa. Rozumiemy, jak istotne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jest zabezpieczenie wyników intelektualnej pracy naszych klientów, dlatego oferujemy reprezentację w postępowaniach rejestracyjnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Nieuczciwa konkurencja w e-commerce

W dziedzinie nieuczciwej konkurencji i reklamy, nasza kancelaria skupia się na problematyce związanej z nieuczciwym wykorzystywaniem znaków towarowych w reklamach internetowych. Problem nieuczciwej konkurencji w e-commerce staje się coraz bardziej powszechny, zwłaszcza w kontekście użycia cudzych znaków towarowych czy wprowadzających w błąd oznaczeń. Dzięki naszemu doświadczeniu, pomagamy klientom w efektywnej ochronie ich interesów, dbając o to, by ich działalność nie była narażona na ryzyko prawne wynikające z agresywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych.

Ponadto, specjalizujemy się w sporządzaniu umów licencyjnych oraz umów na transfer technologii, które są kluczowe w dynamicznie rozwijających się sektorach takich jak IT. Współpraca z firmami z tej branży wymaga nie tylko szczegółowej znajomości prawa, ale również umiejętności adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego.

Ochrona twórczości intelektualnej

Nasze usługi prawne są dedykowane również agencjom reklamowym i kreatywnym, gdzie ochrona prawna dotycząca twórczości intelektualnej oraz właściwe zarządzanie nią ma fundamentalne znaczenie. Dzięki naszemu doświadczeniu i skuteczności w działaniu, nasi klienci mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że aspekty prawne są właściwie obsługiwane przez naszych specjalistów.

Każdemu z klientów oferujemy indywidualne podejście, mając na uwadze optymalizację ochrony praw własności intelektualnej oraz strategii prawnej, która najlepiej odpowiada potrzebom ich działalności. Celem naszej kancelarii jest nie tylko zapewnienie ochrony prawnej, ale również wspieranie innowacji i rozwoju w zakresie własności intelektualnej, co przekłada się na realne korzyści biznesowe naszych klientów.