Regulamin sklepu internetowego na Słowacji

Regulamin sklepu internetowego na Słowacji

 

Handel elektroniczny dynamicznie się rozwija. Coraz więcej osób kupuje online ze względu na wygodę, szybkość dokonywania transakcji i swobodę porównywania ofert. To motywuje przedsiębiorców do jeszcze bardziej wzmożonego działania w wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego, że wielu sprzedawców uzupełnia swoją sprzedaż stacjonarną o sprzedaż online, to również wielu decyduje się otworzyć na zagraniczne rynki. Jednym z takich kierunków jest Słowacja, czyli nasi południowi sąsiedzi. Z czym to się jednak wiąże? Chcąc świadczyć usługi drogą elektroniczną w innych krajach niż Polska, trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące tam prawo i uwarunkowania kulturowe. Cały mechanizm działania i funkcjonowania e-sklepu, a także relacji pomiędzy klientem i sprzedawcą musi być zgodny z prawem. Chodzi również o najważniejszy dokument, czyli Regulamin sklepu internetowego na Słowacji, który musi znaleźć się na stronie każdego sklepu online. Zawiera on prawa i obowiązki obu stron – sprzedawcy i klienta. Są to informacje, które sprzedawca ma obowiązek przekazać konsumentowi, ale także zasady, na jakich odbywa się cały proces kupna-sprzedaży. 

Regulamin musi być zrozumiały dla odbiorcy, więc należy go sporządzić w konkretnym języku, którym posługuje się klient. Ponadto musi powstać w oparciu o aktualne prawo obowiązujące w danym kraju, w tym przypadku jest to Słowacja. Trzeba ponadto uwzględnić fakt, że jest to kraj członkowski należący do Unii Europejskiej, a więc regulamin sklepu internetowego na Słowacji winien oprócz prawa słowackiego, uwzględniać regulacje unijne. 

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowo opracowywaniem regulaminów dla sklepów internetowych na zagraniczne rynki, w tym również na rynek słowacki. Posiadamy obszerną, aktualną wiedzę prawną przy współpracy z zagranicznymi prawnikami, a także współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami, którzy w tworzeniu dokumentów wykorzystują nie tylko swoje umiejętności językowe, ale też znajomość konkretnej kultury. 

 

Branża e-commerce na Słowacji. Dlaczego dla przedsiębiorcy to korzystny kierunek?

Co sprawia, że Słowacja jest atrakcyjnym kierunkiem biznesowym dla polskich przedsiębiorców? Jest to kraj, który ma jeden z najlepszych wskaźników dostępu do Internetu w Europie Środkowej, ponieważ wynosi on 85%. Jak wynika z szacunkowych danych, sprzedaż online w tym kraju w 2023 roku to około 2,3 mld dolarów. Sprzedaż online odpowiada za 9% całej sprzedaży na słowackim rynku. 

A jakie towary cieszą się największym zainteresowaniem? Na pierwszym miejscu uplasowały się media i elektronika z wynikiem 32,9% przychodów słowackiego e-commerce. Na drugim miejscu znalazła się żywność i higiena osobista, a dalej meble, sprzęt AGD i zabawki. Chcąc wybrać więc kierunek i grupę produktową, która z największym prawdopodobieństwem przyniesie sprzedawcy zysk, warto się kierować tymi danymi.  Kluczowe jest jeszcze to, na co Słowacy zwracają największą uwagę. Kierują się przede wszystkim ceną, kupują tam, gdzie jest taniej. Ponadto ważne są dla nich koszty dostawy, powinny być możliwie jak najmniejsze. Oprócz tego liczą na dostępność towaru, który powinien do nich trafić jak najszybciej. Na stronie internetowej szukają więc informacji dotyczących czasu dostawy liczonego w dniach roboczych, a także ceny, jaką muszą dodatkowo zapłacić za dostawę. 

Duże zainteresowanie produktami sprzedawanymi online, a także prężny rozwój e-commerce na Słowacji sprawia, że wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na poszerzenie swojej działalności gospodarczej właśnie o ten rynek. Wymaga to od nich modyfikacji strony, jak też dopełnienia pewnych formalności, w tym stworzenia regulaminu sklepu po słowacku, z uwzględnieniem słowackiego prawa.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego na Słowacji? 

Regulamin sklepu po słowacku musi mieć określoną strukturę i zawierać szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i zakupu produktów. W dokumencie nie może zabraknąć zasad korzystania ze sklepu. Musi być to dla klienta źródło wszelkiej wiedzy na wszystkie tematy związane z jego prawami i obowiązkami. Czego więc nie może zabraknąć w regulaminie sklepu internetowego po słowacku? Co trzeba uwzględnić przy tworzeniu tego dokumentu?

  • dane firmy i osoby sprzedającej

  • informacje o sprzedawanych produktach, co jest przedmiotem transakcji, krótka charakterystyka

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  • sposób składania zamówienia w sklepie

  • formy płatności i dostawy

  • sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  • prawa odstąpienia od umowy (wzór formularza odstąpienia od umowy i wskazanie miejsca na stronie www, w którym się on znajduje)

  • szczegółowe kwestie ochrony prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Jeśli na stronie e-sklepu jest możliwość rejestracji i założenia konta, w regulaminie muszą znaleźć się informacje dotyczą sposobu zakładania konta i korzystania z niego. Ponadto należy wspomnieć, czy jest to konieczne w celu złożenia zamówienia. Wszystkie informacje trzeba przekazać w sposób zrozumiały i przejrzysty. Należy zatem regulamin sklepu internetowego na Słowacji przygotować uwzględniając kwestie powyższe w języku słowackim i od strony technicznej podzielić na rozdziały i podrozdziały, aby ułatwić klientowi znalezienie interesujących go informacji. To, jakie informacje muszą znaleźć się w umowie zawieranej pomiędzy sprzedawcą, a klientem, reguluje nie tylko prawo. W znaczącym stopniu jest to kwestia charakteru prowadzonej działalności, rodzaju sprzedawanych produktów, a także dodatkowych funkcji, jakie oferuje strona internetowa. 

Tłumaczenie czy nowy regulamin sklepu na Słowacji? Jak założyć sklep internetowy na rynku słowackim zgodnie z prawem?

Znajomość prawa słowackiego przy tworzeniu regulaminu jest niezbędna. Jednocześnie, decydując się na sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego, trzeba znać unijne prawo e-commerce. Unia Europejska bardzo ułatwia sprzedawcom prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to związane z ujednoliconym prawem, dzięki czemu we wszystkich państwach członkowskich jest ono takie samo. Przykładowo, wszystkie sklepy internetowe mają obowiązek umieszczania na stronie www ważnych informacji związanych z warunkami zakupów czy też każdy konsument ma prawo odstąpienie od umowy bez podania przyczyn i zwrotu towaru w terminie 14 dni. Podobnie jak przy tworzeniu regulaminu dla polskiego e-commerce, gdzie pod uwagę bierze się przepisy prawa polskiego, również w przypadku słowackiego e-commerce należy uwzględnić przepisy słowackiego prawa. Trzeba się więc kierować zarówno uwarunkowaniami prawnymi Unii Europejskiej, jak też kraju, na rynek którego kierowane są usługi i sprzedaż. To wymaga wszechstronnej wiedzy prawnej i jej bieżącej aktualizacji. Wielu przedsiębiorców decyduje się na tłumaczenie regulaminów z języka polskiego na język obcy. Nie jest to dobre ani bezpieczne rozwiązanie. Problemem jest nie tylko niedopasowanie treści dokumentu do zasad sprzedaży, które są znane odbiorcy z jego rodzimego rynku, ale także niezgodność z prawem słowackim. Zatem samo tłumaczenie polskiego regulaminu spowoduje, iż będzie on niezgodny z regulacjami słowackimi, za co grożą sankcje, w tym finansowe. Jeżeli zakładasz sklep internetowy na Słowacji, regulamin musi być dostosowany do prawa słowackiego, ponieważ główny rynek odbiorców to konsumenci ze Słowacji. Oczywiście pomijamy sprzedaż B2B, gdzie występuję większa swoboda. Ważne jest więc przy sprzedaży B2C, aby dostarczyć klientowi taki dokument, który będzie on mógł bez problemu zinterpretować. Trzeba więc go dostosować nie tylko pod względem prawnym, ale i językowym oraz kulturowym.

Regulamin sklepu na Kaufland Słowacja

W odniesieniu do rynków CZ i SK istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży również przez marketplace. Jednym z nich jest Kaufland, który  bardzo prężnie się rozwija oprócz swoich detalicznych sklepów stacjonarnych i rozszerzył możliwość sprzedaży na rynek czeski i słowacki, dla Sprzedawców, którzy posiadali już konto na niemieckim Kauflandzie. W odniesieniu do rynku SK występuje tutaj obowiązkowy cały pakiet dokumentacji prawnej, który jest tożsamy z analogicznymi wymogami z Kaufland.de i Kaufland.cz, tylko dokumenty prawne powinny być przygotowane wedle prawa słowackiego. Najważniejszy jest regulamin sklepu na Kaufland na Słowacji tzw. (Všeobecné obchodné podmienky. Oprócz najważniejszego dokumentu w ramach pakietu niezbędna jest Polityka prywatności, Polityka zwrotów i Nota informacyjna ze stopką firmy wedle prawa słowackiego oraz zgodne z Regulaminem Kaufland.). Nasza Kancelaria prawna służy pomocą we wdrożeniu na kaufland.sk. 

Zamierzasz sprzedawać na Słowacji zgodnie z prawem? Potrzebujesz profesjonalny regulamin sklepu internetowego na Słowacji? Nasza Kancelaria prawna pomoże w kompleksowym wdrożeniu Państwa dedykowanych sklepów bądź sprzedaży na dany marketplace np. kaufland.sk.