Regulamin sklepu internetowego na Litwie

Regulamin sklepu internetowego na Litwie — co musisz wiedzieć?

W dobie dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce i powszechnego dostępu do internetu handel elektroniczny stał się integralną częścią współczesnej gospodarki. Litwa, jako kraj członkowski, aktywnie uczestniczy w tym globalnym trendzie, umożliwiając przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych na swoim terytorium. Warto przy tym pamiętać, że istotnym elementem funkcjonowania każdego sklepu online jest odpowiednio opracowana dokumentacja prawna. Najważniejszy jest regulamin sklepu internetowego na Litwie. Jak go stworzyć i o czym pamiętać? Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

Regulamin sklepu internetowego na Litwie – dlaczego jest ważny?

Litwa to kraj należący do grupy krajów bałtyckich, należący do UE oraz strefy euro. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się również tam prowadzić swoją działalność internetową. Decydując się na sprzedaż produktów na terenie Litwy, przy wykorzystaniu sklepu internetowego, warto dokładnie przeanalizować obowiązujące przepisy prawne, ale też specyfikę rynku e-commerce. Litwini wprowadzają szereg nowoczesnych rozwiązań – podpisy elektroniczne, usługi mobilne czy bankowość online, które nie stanowią dla nich większych problemów. Korzystanie z nich wymaga jednak umieszczenia w regulaminie sklepu po litewsku odpowiednich zapisów, aby funkcjonowanie sklepu internetowego było zgodne obowiązującym prawem na Litwie.

Jednym z elementów, o które musi zadbać właściciel sklepu internetowego jest regulamin sklepu internetowego na Litwie zgodny z prawem litewskim. Co ważne – obowiązek ten dotyczy zarówno osób zakładających działalność na Litwie, ale też polskich przedsiębiorców, prowadzących działalność na tamtejszym terenie. Kluczowy jest fakt, by regulamin był dostosowany do prawa obowiązującego na Litwie, a konstrukcja całego dokumentu jest zasadniczo odmienna niż w Polsce. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może przetłumaczyć polskiego regulaminu i umieścić go na litewskiej stronie internetowej. Wynika to z faktu, iż litewskie przepisy są inne niż polskie, a to z kolei może powodować niezgodności i sprzeczności. Chcąc zyskać pewność, że dokument zostanie właściwie opracowany, zgodnie z obowiązującym prawem, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nasi prawnicy mają doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju dokumentów na rynek litewski oraz innych krajów bałtyckich.

W czym pomaga regulamin korzystania ze sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego na Litwie, podobnie jak w innych krajach, pełni istotną rolę w relacjach pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. Prawidłowo skonstruowany dokument odpowiada za wiele czynników związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego w danym kraju. Dokument ten zapewnia m.in.:

 • ochronę praw konsumentów – niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, wskazując prawa i obowiązku obu stron transakcji. W przypadku konfliktów czy sporów, ułatwia rozstrzyganie spraw, co przyczynia się do prawnej ochrony konsumentów,
 • transparentność w handlu – regulamin musi być jasny, zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumentów. Dzięki temu klienci mogą z łatwością zapoznać się z warunkami zakupu, unikając ewentualnych nieporozumień,
 • zgodność z obowiązującym prawem — wdrożony regulamin musi być zgodny z obowiązującym prawem krajowym i unijnym. Umożliwia to uniknięcie konsekwencji prawnych, takich jak kary czy sankcje, wynikające z naruszenia przepisów dotyczących sprzedaży online,
 • ochronę sprzedawcy – regulamin sklepu internetowego po litewsku to nie tylko ochrona klientów, ale też sprzedawców. Powinien on zawierać klauzule prawne, które również w granicach prawa będą chronić przed nadużyciami ze strony klientów.
 

Głównym celem regulaminu jest stworzenie dokumentu prewencyjnego, który pozwoli uniknąć różnego rodzaju sporów i konfliktów między stronami transakcji. Zawarcie w nim klarownych zapisów dotyczących warunków zakupu może przeciwdziałać nieporozumieniom, ale też pomóc je rozwiązać na drodze polubownej.

Co powinien zawierać regulamin sklepu  na Litwie?

Regulamin sklepu internetowego po litewsku powinien być zgodny z prawem obowiązującym na Litwie i zawierać szereg informacji, w tym kluczowe:

 • dane podmiotu lub jednostki gospodarczej prowadzącej sklep internetowy wraz ze wskazaniem jej siedziby — konieczne jest również podanie wydziału gospodarczego krajowego rejestru sądowego, do którego wpisana jest firma, która ma zdolność prawną,
 • przedmiotu i zakres działalności sklepu — osoba fizyczna musi wiedzieć, z jakich świadczonych usług drogą elektroniczną może skorzystać,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakres usług świadczonych w sklepie internetowym,
 • możliwe warunki przeprowadzania transakcji tj. złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym dostępne metody składania zamówień, dostępne warianty i koszty dostawy za pośrednictwem poczty czy innego przewoźnika, sposoby płatności i czas trwania realizacji zamówień,
 • zasady prawa odstąpienia od umowy, w tym przedstawiać wzór odstąpienia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 • zasady dokonywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • zasady ochrony danych osobowych klientów, które najczęściej są przedmiotem regulacji w polityce prywatności,
 • związane z odpowiedzialnością za wady towarów, a także gwarancję,
 • postanowienia dotyczące prawa właściwego dla rozstrzygania sporów oraz oświadczenia o akceptacji regulaminu.

 

Jak już wspomniano, regulamin sklepu internetowego na Litwie musi być dostosowany do prawa litewskiego. Regulamin określa zakres funkcjonalności sklepu internetowego, ale też szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Sprzedawcy oraz Kupującego. Jego celem jest określenie zasad korzystania ze sklepu internetowego, które musi przestrzegać zarówno kupujący, jak i sprzedający. Ponadto Regulamin powinien szczegółowo określać prawo odstąpienia i tryb reklamacyjny zgodny z prawem litewskim. Powinien on również wskazywać platformę do internetowego systemu rozstrzygania sporów. Dzięki temu, że dokument szczegółowo określa zasady korzystania ze sklepu, ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, a jednocześnie dba o przestrzeganie praw konsumentów.

Jakie dokumenty prawne będą Ci potrzebne w sklepie na Litwie ?

Rodzaje regulaminów i dokumentów, które powinny być zamieszczone na stronie sklepu internetowego, są uzależnione od specyfiki firmy w Litwie. Jeśli prowadzisz zagraniczny sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów i towarów, potrzebujesz przede wszystkim regulamin sklepu internetowego na Litwie, jako najważniejszy dokument oraz politykę prywatności cookies. Kwestie zwrotów i reklamacji najczęściej reguluje się w regulaminie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku sklepu sprzedającego usługi czy treści cyfrowe – tutaj konieczne jest stworzenie regulaminu dedykowanego treści i usługi cyfrowe.

Może się również okazać, że Twoja jednostka organizacyjna działa w zupełnie innej branży. W takiej sytuacji może okazać się, że wskazane wyżej dokumenty nie będą wystarczające.

Wielu właścicieli sklepów internetowych zastanawia się, czy na pewno muszą pisać regulamin od podstaw, czy nie mogą skorzystać z pomocy innych osób, a najlepiej skopiować tekst ze sklepu działającego w tożsamej branży. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z „gotowców” i „pożyczanie” dokumentów od innych osób. Dlaczego nie należy kopiować dokumentów?

Po pierwsze – wszystkie regulaminy, polityki prywatności i inne teksty są objęte prawami autorskimi. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju dokumenty są wynikiem twórczości innych osób, a to z kolei sprawia, że ich kopiowanie bez zgody autora jest zakazane. W przypadku skopiowania dokumentu od innej osoby można spodziewać się nałożenia kary i konieczności zapłaty odszkodowania. Po drugie i najważniejsze – dokument pożyczony nawet ze sklepu działającego w tej samej branży, może nie być dobrym dokumentem dla tej konkretnej firmy. Nigdy nie mamy pewności, kto stworzył regulamin, czy został sprawdzony i jest poprawny i odpowiada rzeczywistej sytuacji sklepu. Regulamin sklepu na Litwie każdorazowo musi być indywidualnie dopasowany do danej jednostki, jej zakresu działania i potrzeb i zgodny z prawem litewskim.

Jeśli masz wątpliwość co do zamieszczanych na stronie internetowej sklepu dokumentów, a chcesz, aby regulaminy i polityki prywatności prezentowane na stronie internetowej sklepu były w 100% zgodne z prawem, zrozumiałe dla klientów i dopasowane do Twojej działalności — skontaktuj się z nami i skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Przygotujemy dla Ciebie gotowe do opublikowania na stronie internetowej sklepu dokumenty, dopasowane do rynków zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynek litewski, ale również innych krajów bałtyckich.